Du er her

Enklere å redde liv ved hjertestans

Ny forskning viser at bare brystkompresjoner mer enn fordobler sjansen for å overleve en hjertestans, sammenliknet med ingen hjerte- og lungeredning i det hele tatt.
Av Redaksjonen
Publisert 22.08.2019 12:04

Ved hjertestans er tiden avgjørende. Hvert sekund teller dersom en kollega rammes av plutselig hjertestans på jobben, skriver prevent.se. Sjansen for å overleve øker betydelig dersom den som er rammet, får hjelp innen tre minutter.

Flere griper inn

Tradisjonelt består hjerte- og lungeredning (HLR) av både brystkompresjoner og innblåsinger (munn mot munn-metoden). Men i løpet av de siste tiårene har anbefalingene gradvis endret seg, og etter 2010 foreskriver de europeiske retningslinjene ved plutselig hjertestans kun brystkompresjoner. Ifølge Jacob Hollenberg, dosent og hjertelege på Södersjukhuset og leder for Sentrum for hjertestansforskning ved Karolinska Institutet, har dette ført til at betydelig flere våger å gripe inn og hjelpe til ved plutselig hjertestans.

Fordobler overlevelsessjansene

– Vår forskning viser også at kun brystkompresjoner mer enn fordobler overlevelsen sammenliknet med at det ikke utføres noen hjerte- og lungeredning i det hele tatt, sier han.

Akkurat nå pågår det en stor svensk studie som skal finne ut om bare brystkompresjoner er like bra eller kanskje til og med bedre enn både kompresjoner og munn til munn-metoden. Det er personer som er utdannet i HLR som deltar i studien.

– Jacob Hollenbergs forskning er et viktig framskritt for å gjøre det enklere for allmennheten å bidra til at flere liv blir reddet, sier Kristina Sparreljung, generalsekretær for det svenske Hjerte- og Lungefondet.

(prevent.se)