Du er her

Eldre ansatte vil ha mer kompetanse

Fersk undersøkelse viser at ansatte over 50 år har vilje, men hindres av tid og måten etter- og videreutdanningen tilbys.
Av Redaksjonen
Publisert 18.09.2019 12:02

Undersøkelsen, som er laget av NIFU på oppdrag fra Akademikerne og Senter for seniorpolitikk, viser at eldre arbeidstakere ønsker kompetansepåfyll, men mange opplever at det ikke er tid til dette i en travel arbeidshverdag.

– Her må arbeidsgivere som er opptatt av de ansattes kompetanse våkne. Gi seniorene mer tid og rom til videreutdanning slik at de holder seg oppdaterte og relevante i arbeidslivet. Norge skal gjennom store omstillinger, og vi skal fortsette i jobb lenger. Den eldre arbeidsstyrken blir en enda større gruppe som må få mulighet til å utvikle seg i tråd med det arbeidslivet krever, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Rapporten tar for seg kompetanse hos arbeidstakere over 50 år. Respondentene er 1819 medlemmer av Akademikernes foreninger Econa, Tekna, Juristforbundet og Naturviterne.

Dette er noen av funnene:

  • To av tre ansatte sier ifølge NIFU-rapporten at deres arbeidsplass mangler planer for kompetanseutvikling, eller at de ikke kjenner til om det finnes slike planer.
  • Under 40 prosent av de spurte mener arbeidsgiver tilrettelegger godt for kompetanseheving.
  • Det mest brukte kompetansehevingstiltaket er eksterne kurs, men bare 56 prosent av arbeidsplassene tilbyr dette. Bare 19 prosent av arbeidsplassene har en mentorordning.

I tillegg viser Akademikernes ferske medlemsundersøkelse fra 2019 at halvparten av de spurte over 55 år ønsker etter- og videreutdanning. Det er bare 13 prosent av de spurte over 55 år som svarer at de nylig har gjennomført etter- og videreutdanning.

– Tilbudene til kompetanseheving må bli flere, mer varierte og bedre tilpasset de ansattes arbeidshverdag. Kompetanseutvikling må inkluderes i planer og budsjetter i langt større grad enn i dag, slik at arbeidstakerne kan utvikle kompetansen sin. Det er alle tjent med, sier Sollien.

Rapporten peker på følgende tiltak for å gi seniorene i arbeidslivet kompetanseheving:

 Arbeidsgivere:

• Opprette arenaer for erfaringsutveksling

• Formalisering av tid til kompetanseutvikling

• Vurdere muligheter for toveis kompetanseoverføring mellom seniorer og juniorer

• Bedre informasjon om kompetanseutviklingstilbud til akademikere

Arbeidstakere:

• Fortsette å ta initiativ til egen læring og vurdere hva man kan lære av yngre arbeidstakere

• Holde seg oppdatert på kompetanseutviklingstiltak

Myndighetene:

• Mer fleksible etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset arbeidstakeres hverdag med hensyn til tid, sted og læringsform

 

(Pressemelding fra NTB Info/Akademikerne)