Du er her

Elbilen erstatter fossil kjøring

Elbilen erstatter det aller meste av fossil kjøring, viser ny undersøkelse. Norske elbilister legger større vekt på redusert lokal forurensning enn klimagassutslipp, og bare en liten andel kjøres fortsatt med bensin eller diesel.
Av Redaksjonen
Publisert 25.07.2017 07:04

68 prosent av over 12 000 som svarte i undersøkelsen Elbilisten 2017, fastslo at elbil har erstattet 80−100 prosent av deres tidligere fossile kjøring. Gjennomsnittet var nær 82 prosent, noe som betyr at bare 18 prosent av tidligere fossilkjøring er igjen.

– Nær halvparten i dette intervallet sier elektrisk dekker all bilkjøring. Det betyr drastisk mindre eksos og støy i landets tettbebygde strøk, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforeningi en pressemelding.

– Resultatet er positivt for alle, men representerer dessverre en både lite omtalt og kollektiv elbilfordel, ifølge Bu.

Fokuset elbilister legger på å bli kvitt den unødvendige eksosen bekreftes også av svarene på spørsmålet om hva som er den viktigste samfunnsmessige elbilfordelen:

67 prosent mener at redusert lokal luftforurensning er viktigst.

25 prosent mener reduserte klimagassutslipp er viktigst.

– Svarene indikerer klart og tydelig at økt miljøbevissthet først og fremst starter med lokale hensyn, understreker Bu.

(Pressemelding fra Norsk elbilforening)

 

Nøkkelord