Du er her

Dette stresser oss på jobben

Høy arbeidsbelastning og utydelig lederskap er de vanligste årsakene til stress, viser undersøkelse fra svensk fagforbund.
Av Redaksjonen
Publisert 02.05.2018 11:38

Høy arbeidsbelastning er den vanligste årsaken til jobbstress hos ansatte i privat sektor, skriver prevent.se i sitt nyhetsbrev. Men utydelig ledelse og grenser for eget ansvar i jobben fører også til stress. Det viser nye tall fra det svenske fagforbundet Unionen.

Godt arbeidsmiljøarbeid forebygger stress  

– Arbeidsgivere kan gjøre mye for å redusere de ansattes stress. Fremfor alt er det viktig å ha et systematisk arbeidsmiljøarbeid, sier Peter Hellberg, første nestleder i Unionen.

Fagforbundet har også undersøkt hvor i Sverige jobbstresset er størst, og det er i Uppsala. Hovedstaden Stockholm kommer først på tiende plass. Minst stress opplever de privatansatte i Norrbotten nord i Sverige.

Totalt opplever seks av ti svenske privatansatte at de har et stressende arbeid. Bare hver fjerde sier at de klarer å hente seg inn igjen etter stressperioder, og bare tre av ti har kjennskap til om arbeidsgiveren har retningslinjer for å redusere stress på arbeidsplassen.

(prevent.se)

Faktaboks

Dette skaper stress:

  • For høy arbeidsbelastning (66 prosent)
  • Utydelig ansvar, mandat og fullmakter i arbeidet (42 prosent)
  • Utydelig lederskap (40 prosent)
  • Nedbemanning (35 prosent)
  • Jobben tar tid på bekostning av familie og venner (27 prosent)
  • Omorganisasjoner (25 prosent)
  • Å alltid være tilgjengelig (24 prosent)
  • Annet (6 prosent)
  • Vet ikke (1 prosent)

(Kilder: Prevent og Unionen)