Du er her

Den uvurderlige nytten av å øve

LEDER: Ville du ha vært i stand til å yte livreddende førstehjelp uten å ha øvd på det først?
Av Redaksjonen
Publisert 15.09.2017 06:02

Denne lederartikkelen er hentet fra HMS-magasinet 4/2017.

Dette nummeret av HMS-magasinet har førstehjelp og sikkerhetsopplæring som tema. Fellesnevneren for temastoffet er: Den uvurderlige nytten av å øve.

Still deg selv spørsmålet: Ville du ha vært i stand til å yte livreddende førstehjelp uten å ha øvd på det først? Ville du ha kunnet handle like resolutt i en nødssituasjon som de to livredderne Kai Bilet og Martin Karlsen gjorde på Furuset i Oslo i november i fjor?

Vi tror neppe det, og de to livreddernes egne inntrykk og erfaringer fra hendelsen der de berget livet til en mann rammet av hjertestans på arbeidsplassen, tyder på at vi har rett. Kai reagerte på at det var så mange skuelystne som var så passive mens han selv strevde hardt med hjertekompresjonen:

– Hadde bare én blant tilskuerne kommet bort til meg, lagt hånda på skulderen min og sagt: – Nå tar jeg over, så hadde mye vært oppnådd. Da hadde jeg fått en kjærkommen avløsning. Istedenfor ble det bare Martin og jeg som håndterte hjertekompresjonen og hjertestarteren inntil ambulansefolkene overtok.

Har du noen sinne prøvd deg på hjertekompresjon – kjent hvor tungt det er etter noen minutter? Da hadde du forstått hvorfor Kai hadde behov for avløsning.

Bedriften de to jobber i – JRL Automasjon i Oppegård – holder jevnlig førstehjelpskurs for sine ansatte. Martin kom dessuten til bedriften etter to år i Forsvaret. Derfor hadde han førstehjelpskunnskapene på plass. Mannen overlevde hjertestansen:

– Hadde vi ikke øvd så mye som vi har gjort i så mange år, er det ikke sikkert at vi hadde klart det, sier Kai etter hendelsen.

Vår oppfordring til bedriftene er: Sett av tid på kalenderen til å øve livreddende førstehjelp – minimum én gang i året. Husk at dette er verdifulle kunnskaper og ferdigheter de ansatte tar med seg hjem og ut i samfunnslivet også.

Med vennlig hilsen

Jan Tveita
Redaktør


Lederartikkelen er hentet fra HMS-magasinet 4/2017.
Du kan lese mer om bladet her