Du er her

Deltid mest for kvinner

Det er fortsatt kvinnene som nedprioriterer karrieren til fordel for familien. I Europa jobber én tredel av kvinnelige arbeidstakere deltid, mot kun sju prosent av mennene.
Av Anonym
Publisert 04.06.2007 10:38

Det er det såkalte Dublin-instituttet (European Foundation for the improvement of Living and Working) som har undersøkt fleksibiliteten på arbeidsmarkedet.

Instituttet konkluderer med at det er mødre med mindre barn som veier tyngst i statistikken. Arbeidstakere med en funksjonshemning eller svak helse arbeider ofte også deltid.

De nasjonale forskjellene er store. I Danmark har én tredel av kvinnene og 13 prosent av mennene skåret ned på arbeidstiden. I Nederland jobber hele 75 prosent av kvinnene og 23 prosent av mennene deltid.

To tredeler av alle virksomheter i Europa med over ti medarbeidere, har ansatt folk på deltid.

Kilde: Arbejdsmiljøviden

"