Du er her

Dansk løft for funksjonshemmede

Å få flere tusen funksjonshemmede ut i arbeidslivet - det er målet til det danske arbeidsdepartementet.
Av Redaksjonen
Publisert 01.10.2018 10:27

Den danske regjeringen har liggende på bordet en rekke tiltak som skal lette veien til arbeidsmarkedet for mennesker med funksjonshemninger. Regjeringen har bevilget 120 millioner kroner for å realisere tiltakene, heter det i en pressemelding fra det danske Beskæftigelsesministeriet (Arbeidsdepartementet). Med utspillet lanserer regjeringen også et nytt arbeidspolitisk mål for personer med funksjonshemninger.

Gode tider for arbeidsmarkedet

Det er gode tider for det danske arbeidsmarkedet. Sysselsettingen har aldri vært høyere. Likevel er det bare hver tredje person med et større handikap som er i jobb, og det florerer fortsatt mange fordommer om hva personer med handikap kan bidra med.

Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med og har lansert et nytt sysselsettingsmål for funksjonshemmede: 13 000 personer med et større handikap skal i arbeid fram til 2025.

Fire satsingsområder

Samtidig avsetter regjeringen 120 millioner kroner til en rekke tiltak fordelt på fire satsingsområder:

  • Mindre byråkrati og smidigere overganger fra utdannelse til jobb. 
  • Målrettet innsats for å få flere med funksjonshemninger i jobb.
  • Bedre utdanningsmuligheter.
  • Spre mer kunnskap om funksjonshemninger og færre fordommer.

(Pressemelding fra Beskæftigelsesministeriet)