Du er her

Dårlig ledelse gir dyre bygg

Byggeprosessen har mye å si for hvordan inneklimaet oppleves i et nytt bygg. Dårlig ledelse kan ikke bare gi dårlig inneklima, men også dobbelt så dyre bygg.
Av Anonym
Publisert 31.05.2007 12:30

Det har lenge vært antatt at byggeprosjekter som styres dårlig, kan gi store opplevde inneklimaproblemer for dem som senere skal ta bygget i bruk.

Nå bekrefter forskning en annen antakelse: Dårlig ledelse er kostbart også under selve byggeprosessen. De minst effektive byggeprosjektene er nemlig dobbelt så dyre som de mest effektive.

SINTEF Byggforsk har tatt for seg 122 boligblokkprosjekter med en samlet produksjonskostnad på 10 milliarder kroner. Målet har vært å kunne beregne effektivitet og finne «best practice» i norsk byggevirksomhet.

Analysen viste at blokkprosjektene har et gjennomsnittlig effektivitetstall på 79 prosent i forhold til best practice-prosjektene på 100 prosent. Det betyr at forbedrings­potensialet for prosjektene er 21 prosent.

Ved å omregne dette til en samlet årsproduksjon på 200 milliarder kroner, har bransjen etter dette muligheter til en effektivitetsforbedring på ca. 40 milliarder kroner pr. år.

8 av de 14 parametrene som forklarer høy/lav effektivitet, er parametere som direkte og indirekte beskriver prosjektlederens prioriteringer av tid og oppmerksomhet.

Du kan lese mer om analysen på www.sintef.no/content/page1____16109.aspx 

 

"