Du er her

Bygger bro mellom arbeid og helse

Rehabiliteringssenteret AiR tilbyr arbeidsrettet rehabilitering til folk som vil tilbake i arbeidslivet etter å ha vært ute i kortere eller lengre tid. Et nasjonalt fyrtårn på fagfeltet er karakteristikken senteret gir seg selv.
Av Jan Tveita
Publisert 07.01.2011 07:00

Rehabiliteringssenteret AiR i høstsol, med rideinstruktør Sigrid Rui i sadelen. (Foto: Jan Tveita)

Rehabiliteringssenteret AiR ble etablert i Rauland i Vest-Telemark for snart 25 år siden.

Svein Kostveit.

– Dette var den gang en nyskapning i norsk helsevesen, sier direktør Svein Kostveit. 

– Behovet for et fagmiljø som arbeidet med arbeidsrettet rehabilitering oppsto egentlig i grasrota, fortsetter han.

– Målet med tilbudet vårt er å få folk tilbake i arbeidslivet: – Dette har vi arbeidet med helt siden starten, understreker Kostveit, som legger til at AiR er en landsdekkende og høyspesialisert institusjon, bemannet med spesialister i alle ledd. Rehabiliteringssenteret AiR er den største institusjonen som driver med arbeidsrettet rehabilitering i Norge.


Brukerne

Brukerne av AiR er mennesker som står i fare for å bli sykmeldte, og folk som har stått utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre tid.

Omtrent halvparten av dem som får tilbud om opphold, er folk som har vært plaget av muskel- og skjelettlidelser. Den andre hovedgruppen er folk som sliter med lettere psykiske tilstander som utbrenthet, lettere depresjoner og angst – eller det dreier seg om en kombinasjon av disse sykdomstilstandene.

– Det er trolig flest av dem som sliter med et sammensatt sykdomsbilde, og som har vært sykmeldt over lengre tid uten at det lokale helsevesen har lykkes i å få den sykmeldte tilbake i arbeid, ifølge Kostveit.


Ulike veier til AiR

Det kan være ulike veier til AiR. For eksempel har den personalansvarlige eller HMS-ansvarlige i virksomheten tatt tak i folk i faresonen. Det kan også være bedriftshelsetjenesten, fastlege eller NAV lokalt som har fanget opp folk med behov for rehabilitering. AiR i samarbeid med lokalt støtteapparat følger også opp brukerne etter oppholdet.

– Det er mange dyktige folk lokalt, også blant bedriftslederne, kommenterer Kostveit, som understreker at AiR ikke er opptatt av diagnose, men av funksjon.


Tverrfaglig inntaksteam

Et tverrfaglig inntaksteam ved AiR avgjør så om det blir et opphold ved senteret. Den som tilbys plass, oppholder seg normalt på spesialisthelseinstitusjonen i Rauland i fire uker. Det er et stort sprik i alder, gjennomsnittsalderen blant brukerne ligger på rundt 45 år.


Tett oppfølging

På AiR blir hver enkelt bruker fulgt opp av et tverrfaglig team som består av lege, attføringskonsulent, spesialsykepleier, fysioterapeut og idrettspedagog. Teamet samarbeider tett for å kartlegge brukerne og gi dem best mulig oppfølging.

Målet med oppholdet er å bryte den negative spiralen en arbeidstaker kan ha havnet i.

– Vi vil føre folk tilbake til arbeidslivet og ikke til uføretrygd, understreker Kostveit.


Distanse til hverdagen

Spinning er en populær inneaktivitet ved AiR. (Foto: AiR Rauland)

Behandlingen er gruppebasert, 17 brukere kommer og reiser samtidig. Tilnærmingen til brukeren er helhetlig. I praksis skjer dette i form av en miks av fysisk aktivitet og tankearbeid. Gjennom undervisning, samtaler og fysiske aktiviteter skal brukeren få et løft. Dette fysiske og psykiske løftet må ses i sammenheng med det som skal skje etterpå, der arbeidsgiver og NAV kommer inn i bildet.

– Distansen til hverdagen gir brukerne perspektiv. Brukerne skal kunne se seg selv og sin situasjon utenfra. Dette gjør noe med dem hjemme også, sier Kostveit.

I tillegg er gruppeprosessen – samspillet med de andre brukerne – ofte av stor og positiv betydning.


Gode resultater

Målet er å bedre brukernes funksjon. Resultatene er også gode: 79 prosent av brukerne er tilbakeført til yrkesaktivitet etter tre måneder. Langtidsstudier viser at 70 prosent av brukerne er i helt eller delvis arbeid fem år etter utskrivning.

– Dette er så gode resultater at Stortinget har anbefalt å bygge videre på arbeidet ved AiR, som Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering, sier Kostveit.


Behandlingsfilosofi

Hvert enkelt menneske har ansvar for eget liv og egne valg. Det er dette menneskesynet som behandlingen ved AiR bygger på.

– Mestring er nøkkelordet. Brukeren skal sitte i førersetet i sin egen rehabiliteringsprosess, understreker direktør Svein Kostveit ved Rehabiliteringssenteret AiR.

Les mer om rehabilitering og arbeidshelse i siste nummer av HMS-magasinet!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"