Du er her

Bråker ikke for et rødt øre

Fem barnehager i Skedsmo er blitt utstyrt med et elektronisk øre. Øret signaliserer med lys når det blir for mye bråk blant smårollingene.  
Av Jan Tveita
Publisert 27.04.2006 10:45

Når støynivået blir for høyt, lyser det elektroniske øret i Tæruddalen barnehage i Skedsmo. Først gult for fare, og deretter rødt, om støynivået stiger mer og barneflokken ikke demper seg.

Da lyser også ordet Advarsel midt på øret med store bokstaver. Det elektroniske øret er programmert til å melde fra når støynivået overskrider 80 dBA (desibel). Under 80 dBA er øret

Det virker - Det virker, sier barnehagestyrer Anne Øfsdahl. Når barna ser at det lyser rødt av øret, demper de seg. Men det hender også at personalet må gjøre barna oppmerksomme på at øret lyser, legger Øfsdahl til.

Tilfeldig utvalgtTæruddalen er en av fem tilfeldig utvalgte barnehager i Skedsmo kommune som nå har det elektroniske øret Sound Ear på utlån. For tiden henger det på veggen i ett av oppholdsrommene i 2. etasje, men øret kan lett hektes av kroken og tas med dit barna til enhver tid oppholder seg.

Fokus på støy - Det hele begynte med at Arbeidstilsynet satte fokus på støy på arbeidsplassen i fjor høst. Etter Arbeidstilsynets besøk tok Skedsmo kommune kontakt med bedriftshelsetjenesten, som foretok støymålinger i kommunale bygg og anlegg. Målingene i Tæruddalen barnehage viste at støynivået lå innenfor en akseptabel grense på 80 dBA over tid, men at det forekom enkelte støytopper.

Tiltaksplan - Øret på veggen er ikke alt Tæruddalen har gjort for å dempe støyen. Det er bare ett av flere punkter i en plan barnehagen har utarbeidet for å få bukt med støytoppene.

Andre tiltak - Vi har også innført andre tiltak, sier Øfsdahl. Vi gjør barna oppmerksomme på stemmebruken sin. Vi setter et rødt merke på volumknappen på musikkanlegget når vi har diskotek. Smårollingene vet da at de ikke får lov til skru lyden høyere enn dette. Vi løper bare når vi er ute, ikke inne i barnehagen, og alle andre bråkeaktiviteter skal også bare foregå utendørs.

Flere ører
- Har dere behov for flere ører på veggen? - Nei, det holder med ett, sier Øfsdahl. Spesielt når vi kan flytte det med oss dit det måtte være behov for det.