Du er her

Best arbeidsmiljø i Innlandet

En ny undersøkelse viser at virksomheter i Hedmark og Oppland skiller seg positivt ut når det gjelder arbeidsmiljø.
Av Jan Tveita
Publisert 19.12.2012 10:45

Avdelingsleder Tom Eidlaug ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Kongsvinger har skapt et trygt og godt arbeidsmiljø for sine ansatte - på bildet representert ved enhetsleder for poliklinikken Aino Svarverud og til høyre tillitsvalgt Tone Fonneland. (Foto: Jan Tveita)

En omfattende undersøkelse blant 1600 mellomledere i Norge viser at arbeidsplasser i Hedmark og Oppland har best psykisk og fysisk arbeidsmiljø. Flere enn sju av ti mellomledere fra Innlandet oppgir at det psykiske og følelsesmessige arbeidsmiljøet er sunt på deres arbeidsplass. På landsbasis svarer 67 prosent det samme. På spørsmål om de føler seg fysisk sikre på jobb, svarer 91 prosent positivt, som igjen er to prosent høyere enn landssnittet.


Psykisk arbeidsmiljø viktig 

– Det å føle seg trygg på jobben er helt elementært, likevel er det noe som alltid må stå på dagsorden. Men alle undersøkelser viser at også det psykiske arbeidsmiljøet spiller en stor rolle for å holde sykefraværet nede og for at folk skal prestere på topp. Erfaringsmessig vet vi at det psykiske arbeidsmiljøet likevel kan være svært utfordrende for norske ledere å holde orden på, mye fordi problemene ikke alltid er like synlige, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne. 


Lavt sykefravær i Norge

Brekke får støtte av adm. direktør Jannik Krohn Falck i Great Place to Work Norge, som har gjennomført undersøkelsen blant medlemmene til Lederne.

– I årets undersøkelse svarer to prosent flere at det psykiske arbeidsmiljøet er bra. Sammenliknet med andre land har vi et lavt sykefravær i Norge. Vi vet at en del av sykefraværet kan relateres direkte til lederskap og relasjon til nærmeste leder. Resultatene kan derfor indikere at norske ledere gjør en ekstra innsats, og lykkes, sier Falck.


– Viktig målestokk

Undersøkelsen som gjennomføres for tredje året på rad, dekker både landsdelene og ulike bransjer. Selv om funnene er generelle, mener Falck at de gir en viktig tilstandsrapport på norsk ledelse.

– Det finnes selvfølgelig unntak, men dette gir oss en god indikasjon på hvordan ledere og medarbeidere opplever viktige spørsmål på jobben. Vi vet fra forskning at drivere som tillit, rettferdighet, troverdighet, stolthet, fellesskap og respekt, er avgjørende for opplevelsen av en god arbeidsplass, sier Falck.

(Pressenytt)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"