Du er her

Asfaltcowboys

I en kort og hektisk sommersesong skal asfaltarbeiderne forsøke å holde standarden oppe på norske veier. Med tanke på deres arbeidsmiljø gir dette flere utfordringer.
Av Jan Tveita
Publisert 08.08.2006 15:05

Du har sikkert møtt dem på veien, kanskje irritert deg over at du har blitt stoppet og måttet vente noen minutter på å komme videre.

Da bør du huske på at de har en tøff jobb de som arbeider ute i veien. Asfaltcowboy-ene arbeider på spreng en kort sommersesong for å kunne tilby oss bilistene gode veier.

De tar tunge tak med spaden for å få den seige og dampende massen på plass mens store og små kjøretøy suser forbi. De store maskinene, asfaltutleggerne og valsene, er tunge å manøvrere. De har som oftest kort tid på seg med å bli ferdig også.

- Kan det være sunt å holde på med dette arbeidet?

- Vi har gjennomført en del arbeidsmiljøundersøkelser de senere årene og innført enkelte tiltak, forteller leder Gunnar Eide i Kongsvinger Asfalt, en avdeling i bedriften Kolo Veidekke.
Vi har satt søkelyset på sikkerheten, og forsøkt å bevisstgjøre våre folk på hvor viktig denne er for dem. Blant annet har vi sørget for å få på plass ledebil og manuell dirigering av trafikken forbi arbeidsstedet. Dette bidrar til å få hastigheten ned, noe som gir sikrere arbeidsforhold.
Lite hensynsfull kjøring

- Til tross for at vi er på veien for bilistene, er dessverre mange svært utålmodige når de må stoppe og vente noen få minutter. Dette gir de gjerne høylytt uttrykk for. Enkelte går til og med så langt at de kjører forbi ledebilen, noe som er direkte livsfarlig. Alle slike tilfeller rapporterer vi med nummer og navn, understreker Eide.
Farlige stoffer? Asfalt er en blanding av steinmaterialer og bindemiddel av olje. - Det er hittil ikke dokumentert noen sammenheng mellom asfaltarbeid og krefthyppighet, forteller Eide.

Men mange asfaltarbeidere røyker, derfor ligger antallet krefttilfeller blant asfaltarbeiderne litt i overkant av gjennomsnittet for befolkningen. Men de som driver med veimerking er faktisk mer utsatt for farlige stoffer. Til veimerkingen har det vært i bruk en del løsemidler som ikke er helt bra for helsen.
Lite fravær - Kongsvinger Asfalt har et minimalt sykefravær i sin arbeidsstokk. Gjennomsnittsalderen ligger på rundt 45 år. Vi har hatt fine sykefraværstall i mange år, opplyser Eide. I år ligger fraværet på 1,4 prosent, mens tilsvarende tall for 2005 var 1,6. Kongsvinger-avdelingen sysselsetter rundt 50 mann - og to kvinner. Asfaltarbeid er med andre ord ikke noe typisk kvinneyrke.