Du er her

Arbeid sikkert på tak

Et God-praksis-dokument om sikring ved arbeid på tak er nylig blitt utarbeidet.
Av Jan Tveita
Publisert 12.04.2007 14:19

Det er Byggenæringens Landsforbund, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet som står bak dokumentet. Også Bransjeforeningen for Personlig Verneutstyr (BPV) har deltatt i arbeidet.

Takarbeid på en trygg og sikker måte

Dokumentet gir informasjon om arbeid på tak og hvordan dette arbeidet kan utføres på en sikker og trygg måte. Anvisningene retter seg mot både byggherrer, arbeidsgivere og arbeidstakere.

Gjelder alle typer takarbeid

Dokumentet gjelder sikring ved arbeid på tak ved alle former for oppføring av ny bygning (tilbygg, påbygg og nybygg) og på eksisterende konstruksjoner.

Fra oppstart til ferdigstillelse

Krav til sikring for oppbygging av bæresystemet og legging av undertaket, slik som betongelementer, platetak, bordtak o. l. omfattes ikke. Dokumentet beskriver sikringen fra og med oppstart av arbeidet til og med ferdigstillelse av arbeidene på tak, inkludert beslag.

Både flatt tak og skrått tak

Dokumentet skiller mellom arbeid på flatt og skrått tak, og gir for øvrig en rekke tips for slikt arbeid.

Bra med God praksis

Bransjeforeningen for Personlig Verneutstyr synes det er positivt at slike God praksis-dokumenter utarbeides, ikke minst fordi det legges vekt på å fremstille stoffet på en praktisk og forståelig måte. Dokumentet om sikring ved arbeid på tak finner du på www.bpv.no under Aktuelt.

 

"