Du er her

Alkolås kan bli påbudt i busser

Samferdselsdepartementet vil innføre et påbud om alkolås i norske busser og minibusser.
Av Redaksjonen
Publisert 13.12.2017 11:50

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Bussjåfører har et spesielt ansvar for å ivareta sikkerheten til sine passasjer og omgivelser. Vi vil derfor øke tryggheten til passasjerer og trafikanter ved å innføre et påbud om bruk av alkolås i kjøretøy som brukes i transport mot vederlag, i første omgang i busser og minibusser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen la nylig fram et lovforslag i vegtrafikkloven som tilrettelegger for et påbud om installering av alkolås i alle kjøretøy som benyttes til persontransport mot vederlag på vei.

Alkolås allerede i flere kjøretøy

– Flere busselskaper og transportfirmaer har allerede i dag på frivillig basis montert alkolås i sine kjøretøy som et generelt trafikksikkerhetstiltak. Vi ønsker nå at dette skal innføres som et krav. La meg samtidig understreke at det er heldigvis lite promillekjøring blant norske yrkestransportører i dag. Likevel utgjør promillekjøring en potensiell sikkerhetsrisiko for de reisende, og med dagens teknologi er dette enklere å sikre seg mot, sier Solvik-Olsen.

Påbudet vil i første omgang gjelde for norske busser og minibusser som benyttes til persontransport mot vederlag. Disse transportselskapene vil få overgangsordninger for å innrette seg. Alkolåspåbudet kan ved en senere endring eventuelt også utvides til andre kjøretøygrupper, som drosjer og godstransport.

(Pressemelding fra Samferdselsdepartementet)

Nøkkelord
Faktaboks

Dette er alkolås

Alkolås er en teknisk innretning som sørger for at et motorkjøretøy ikke kan startes av en person påvirket av alkohol over den lovlige grensen på 0,2 i promille. Alkolåsen er koblet til bilens tenningssystem. Før bilen startes må sjåføren blåse i et munnstykke slik at utåndingsluften kontrolleres. Dersom utåndingsluften inneholder mer enn den fastsatte lovlige grensen, er det ikke mulig å starte bilen. Når bilen stoppes, inntrer et intervall på 45 minutter, før ny innblåsing er påkrevd for å starte bilen.

EU-kommisjonen jobber med et forslag til EU-parlamentet som innebærer en harmonisering av promillegrensen for yrkestrafikk til 0,2, og det innføres påbud om alkolås i alle skolebusser, annen passasjertransport og tungtransport fra 2020.

(Kilde: Tine)