Du er her

34 milliarder til offentlig miljøvern i fjor

Offentlig forvaltning brukte over 34 milliarder kroner til miljøvern i 2017. Dette er tre prosent mer enn året før, men økningen er langt mindre enn tidligere.
Av Redaksjonen
Publisert 29.11.2018 14:23

Av en total pott på 1623 milliarder offentlige utgifter gikk 2,1 prosent til miljøvern, ifølge ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er NTB som melder dette.

Mest til avfall og avløp

– Kommunale utgifter til avløpsvann og avfallshåndtering utgjorde størsteparten av de offentlige utgiftene til miljøvern. For 2017 sto disse for 72 prosent av de totale utgiftene, om lag 25 milliarder kroner, og der kostnadene til vann og avløp var den desidert største, skriver SSB i sin gjennomgang av tallene.

Mye til klimatiltak

Utgifter til klimatiltak, tiltak som i hovedsak skal redusere utslipp av klimagasser, er den største utgiftsposten sett bort fra avløpsvann og avfallshåndtering. For 2017 utgjorde dette drøye tre milliarder kroner og ni prosent av de totale offentlige utgiftene til miljøbeskyttelse. Halvparten av dette er klimatiltak i utlandet.

(NTB)

Nøkkelord