Du er her

1001 skadefrie døgn

Södra Cell Folla har satt en enestående rekord i nasjonal målestokk: Drift i 1001 dager og netter uten at ansatte er påført skader som har resultert i sykefravær.
Av Jan Tveita
Publisert 28.03.2007 10:50

Har tatt tak i HMS-utfordringene

Sammen har de ansatte og ledelsen tatt tak i HMS-utfordringene og oppnådd et resultat som det knapt finnes maken til i norsk og internasjonal prosessindustri, skriver Trønder-Avisa på sitt nettsted.

Krav fra styret

Det var Hydro-sjef Eivind Reiten som kom med et klart påbud om at HMS-arbeidet måtte få annet fokus da han kom inn i styret i Norske Skog.

Alt annet enn gode tall før

- Den gang var HMS-tallene alt annet enn gode, sier adm. direktør Stein Altern ved Södra Cell Folla. Han berømmer de ansatte ved bedriften for engasjementet, og at de har maktet å ta utfordringen og oppnådd resultater som vi ikke ser andre steder.

En ekstra fridag til alle

Det var jubel fra de ansatte da Altern på vegne av bedriftsledelsen gjorde det kjent at alle ansatte skal belønnes med en ekstra fridag i 2007.

Folla best på HMS

Stein Altern, som også er sjef for Södras fabrikk på Hurum, var heller ikke særlig i tvil om hvorfor de ansatte i Folla er så mye bedre på HMS enn ved sammenlignbare bedrifter.

Åpenhet og takhøyde

- Fra mitt første møte med bedriften har jeg merket meg åpenheten og takhøyden det er blant de ansatte for å bry seg - snakke om helse, miljø og sikkerhet.

HMS på alle møter

Altern viste da også til at personalspørsmål og HMS-arbeidet er innarbeidet som rutine og som første punkt ved hvert eneste møte som holdes i bedriftens regi.

Alle uønskede hendelser blir rapportert

Til de gode rutinene som Altern ellers legger vekt på, er at uønskede hendelser og avvik blir rapportert. I 2006 forelå 143 slike rapporter.

Gir bedre rutiner

- Det gir god oversikt over aktiviteten. Meldingene som løper inn, gjør det mulig med ytterligere forbedring og systematisering av rutinene, konkluderte Altern.

Interessant for konsernet

- Konsernet har et måltall på ti skader i året, opplyser personaldirektør Mads Fälldin fra konsernledelsen i Södra Cell. Han viser til at det er stor interesse for hvordan Folla har maktet å holde null skader i nærmere tre år. I konsernets måltall inngår riktignok sagbruksdivisjonen til Södra, og her er skadefrekvensen høyere.

Ordfører berømmer trøkket

Ordfører Robert Bjørk i Verran kommune har selv vært hovedverneombud ved Södra Cell Folla, og hilste til bedriften. Han berømmer trøkket fra ledelsen. Den gir signaler om at HMS - trivsel på arbeidsplassen, er like viktig som overskuddet på bunnlinjen.

Dyktighet - ikke flaks

- Dyktigheten har økt og andelen flaks har krympet. Da blir resultatet bra, sier ordfører Robert Bjørk.

(www.tronderavisa.no)

"