Du er her

– En IA-avtale vi tror på

– Vi vil hjelpe hver enkelt arbeidsplass til å forstå hva som er deres utfordring, sier statssekretær Christl Kvam (H) i Arbeids- og sosialdepartementet.
Av Geir Christiansen
Publisert 13.02.2019 12:14

Engasjementet var labert, selve avtalen for generell – og resultatene ikke spesielt imponerende.

Den gamle IA-avtalen hadde et skrikende behov for en grundig gjennomgang.

– Det var helt avgjørende å tenke nytt. Bare på denne måten kunne vi gi avtalen helt nødvendig blodoverføring, konstaterer statssekretæren, mens hun redegjør for innholdet, målene og virkemidlene på erfaringskonferansen IA-ledelse 2019 på Gardermoen.

Ikke gode nok resultater

18. desember 2018 inngikk partene i arbeidslivet en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) for perioden 2019 – 2022. Da var det 17 år siden første gang en slik avtale ble etablert.

Etter å ha brukt 21 milliarder kroner gjennom disse årene, skulle sykefraværet ha vært redusert med 20 prosent. Fasiten viser at det endte opp på 11 prosent.

Flere offentlige sektorer viser til og med en økning.

Alle skal med

Det har vært viktig å få på plass en avtale for hele arbeidslivet. Den nye avtalen tar utgangspunkt i at man skal kunne påvirke målene på den enkelte arbeidsplass. I bunn og grunn er dette en erkjennelse av at bransjer og retninger er ulike, at de trenger ulike virkemidler, og at dette vil påvirke ulikt, forklarer Christl Kvam.

Den gamle avtalen ble rett og slett for generell. Faktisk ble den så uinteressant etter hvert at stadig flere bedrifter i privat sektor forsvant ut av ordningen.

Til slutt var det bare 33 prosent av de private som hadde en IA-avtale. Det er altfor lite til å kunne kalle det en ordning for hele arbeidslivet.

Egen arbeidsplass

Den nye IA-avtalen innebærer en tydelig spissing av innsatsen, og et stadig større ansvar vil altså hvile på partene på en arbeidsplass.

Hva kan dere gjøre på deres arbeidsplass? Jo, dere kan i høyeste grad påvirke sykefraværet når vi vet at nærmere 40 prosent av dette fraværet er arbeidsrelatert, sier Kvam, og peker på at involvering og dialog er metoder som må brukes enda mer.

– Sykdom og fravær på jobben er ingen privatsak. Det er noe vi alle må bry oss om og med.

 

Les mer i HMS-magasinet 2-2019!

Faktaboks

Den nye IA-avtalen

  • Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
  • Frafallet skal reduseres.
  • Innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær.
  • Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange gjentagende sykefravær.