Du er her

Åtte av ti overnattingsbedrifter brøt loven

Etter over 5000 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen er det funnet brudd på regelverket hos åtte av ti virksomheter.
Av Redaksjonen
Publisert 10.01.2019 07:02

De vanligste lovbruddene er at arbeidsavtalene er mangelfulle, ansatte får ikke den overtidsbetalingen de skal ha, uforsvarlig arbeidstid og manglende HMS-opplæring hos leder og verneombud, heter det i et nyhetsbrev fra Arbeidstilsynet.

– At så mange som åtte av ti virksomheter i bransjen bryter arbeidsmiljøregelverket, er helt uakseptabelt. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har trygge og lovlige arbeidsforhold, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Unge ekstra utsatt

Det jobber over 90 000 i overnattings- og serveringsbransjen i Norge, svært mange av arbeidstakerne er unge og utenlandske. Bransjen er preget av mange små virksomheter, høy turnover og konkursryttere. Det er lav organisasjonsgrad og også enkelte useriøse virksomheter.

Hos både arbeidsgivere og arbeidstakere er kunnskapen om arbeidslivets regler dermed ofte lav, både når det gjelder plikter og rettigheter.

– I sum bidrar dette til å gjøre de ansatte ekstra utsatt for å bli utnyttet, syke eller skadet på jobb. Mange unge og utenlandske arbeidstakere har sitt første møte med det norske arbeidslivet i overnattings- og serveringsbransjen. Det er derfor svært viktig at arbeidsgiverne har det mest elementære på plass og gir dem en god start. Dette vil de unge arbeidstakerne også bringe med seg videre i arbeidslivet, sier Vollheim.

Arbeidsgivere mangler kunnskap

Tilsynene viser at mange av bruddene handler om hvordan arbeidet er organisert. For eksempel gjelder dette arbeidsavtaler, planlegging, registrering og kontroll med arbeidstid, overtidsbruk og overtidsbetaling. Arbeidstilsynet har også avdekket store mangler i det grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Mange svikter i arbeidet med å kartlegge og vurdere risiko. Verneombudsordningen er mangelfull, og verken verneombudene eller ledere får den opplæringen de skal ha. Bransjen har også et stort forbedringspotensial når det gjelder det å til å være tilknyttet og bruke godkjent bedriftshelsetjeneste.

Du kan lese mer om saken på Arbeidstilsynets nettsider.