Du er her

Åpne landskap et risikoprosjekt for statens tjenere

Alle ansatte i staten skal nå ha åpne kontorlandskap. Dette er et stort risikoprosjekt, sier forsker til NRK.
Av Redaksjonen
Publisert 25.04.2018 10:46

Åpne kontorløsninger for alle ansatte i staten er et eksperiment man ikke aner konsekvensen av. Det sier flere eksperter som NRK har snakket med.

I 2015 bestemte regjeringen en øvre grense for hvor stor kontorarbeidsplassen skal være, noe som i praksis innebærer varianter av åpne løsninger for tusenvis av ansatte.

Dårlige løsninger gir helseproblemer

Det er velkjent i forskningen at dårlige kontorlandskap fører til helseproblemer. BI-forsker Donatella De Paoli kjenner godt til planleggingen av det nye regjeringskvartalet:

– Det ble jo fremhevet at Norge er først i verden med det. Å være først i verden er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel, fordi det er jo eksperiment og risiko, sier hun til NRK.

– Utgangspunktet må jo være å skape det beste embetsverket i verden, og da tenker jeg ikke bare kontor, men jeg tenker på hvordan menneskene, teknologien og kontor inngår sammen.

Statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffy viser til at arealbegrensningen er grundig utredet, og han har tro på åpne kontorløsninger.

(NRK Dagsnytt)